Korzyści dla przyrody

Domowe źródło czystej, dobrze zbilansowanej wody pozwala nam zrezygnować w kupowania wody w plastikowych butelkach. A ta jest szkodliwa nie tylko dla zdrowia (ze względu na przechowywanie w plastiku i szybkie tracenie świeżości), lecz także dla środowiska.

Przemysł związany ze sprzedażą wody zamykanej w butelkach PET to tony nierozkładalnych śmieci, których nie ma już gdzie składować. Wywożone do krajów rozwijających się, plastikowe butelki nie są ponownie przetwarzane, lecz ostatecznie trafiają do spalarni lub wprost do oceanów.

Rezygnacja z jednorazowych butelek to wybór, który wpływa na nasze otoczenie już dzisiaj. Jest też darem dla przyszłych pokoleń. low carbon footprint Filtry FITaqua pozostawiają tzw. "niski ślad węglowy" (low carbon footprint). To znaczy, że cały proces wytwarzania produktu, począwszy od wydobycia surowców, przez produkcję, użytkowanie, po składowanie i recykling, cechuje minimalna emisja gazów cieplarnianych.
Przyroda